Pannved.se är företaget som levererar färdigkluven ved till hushåll och grossister.

Vi säljer pannved och brasved i löskubik.

Du kan antigen hämta veden själv eller så fixar vi transporten. Har du speciella önskemål om vedlängd, grovlek, volym etc. är du välkommen att kontakta mig. För Er som har egen stock kan vi även erbjuda sågning och klyvning.